Warunki wynajmu atrakcjiO przyjęciu zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń. Zamówienie można zrealizować drogą mailową lub poprzez zwrot podpisanej i podbitej umowy. W celu rezerwacji urządzeń niezbędna jest wpłata zadatku w wysokości 30% sumy zamówienia na konto (Pro Forma), reszta kwoty płatna po zrealizowaniu usługi. To wszystko gwarantuje wykonanie zlecenia.

Zamawiający zapewnia:
- odpowiedniej wielkości czysty, równy plac, oczyszczony z ostrych przedmiotów i szkieł, umożliwiający zakotwiczenie urządzeń
- dostęp do energii elektrycznej o odpowiedniej mocy. Nie dalej jak 50 metrów od urządzeń.
- dmuchańce przekraczają ciężar 200 kg. W związku z powyższym, niezbębne jest zapewnienie wjazdu pojazdu na miejsce instalacji. Jeżeli dmuchańce będą usytułowane w miejscu do którego nie będzie mógł dojechać samochód prosimy o wcześniejszą informacje.

W przypadku rezygnacji z usługi w ciągu 30 dni przed imprezą zadatek nie podlega zwrotowi (koszty rezerwacji).
W przypadku zerwania umowy w dniu imprezy Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty należności zgodnie z podpisaną umową.
Brak odpowiedniego miejsca do ustawienia atrakcji, brak frekwencji uczestników oraz brak energii elektrycznej nie są podstawą do odstąpienia od umowy.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, istnieje możliwość rezygnacji z wynajmu, jeśli umowa nie stanowi inaczej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Rezygnacja z przyczyn pogodowych musi być zgłoszona najpóźniej 6h przed rozpoczęciem imprezy lub w odpowiednim terminie ustalonym wcześniej z organizatorem. Zadatek nie podlega zwrotowi.

Wynajem obejmuje montaż, demontaż oraz pełną obsługę urządzeń przez naszych pracowników podczas trwania całej imprezy.

Transport do 100 km Gratis. W innych przypadkach liczone 1,2zł / km


dmuchance wynajem

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY